Koetschan et al. (2010) NAR 38:D275-9
Selig et al. (2008) NAR 36:D377-380.
Schultz et al. (2006) NAR 34:W704-7.
Select a database version:
 
     
Browse
   
Predict
   
Model
   
Annotate
   
Motif
   
Tools
 
About
Flowchart
What's new
Citation
Cited by > 150
Press releases
Statistics
Updates
Supplements
Links
ITS2 in PubMed
ITS2 highlights
Staff
Funding
Acknowledgements
ITS2 group
publications

ITS2 of the month
Awards
Usage policy
FunITS2 3D structure
(Keller et al. 2010)


Chlorophyta hypertree

(Buchheim et al. 2011)
Fig1, Fig2, Fig3, Fig4

Search results (469 hits, page 2)

Show entries per page   << Previous    Next >>

Lineage of Fungiina: root; cellular organisms; Eukaryota; Fungi/Metazoa group; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Fungiina;
Select All
>34979765 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 1 (see details)
TATCGAACGCACCCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACTGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAA
.......(((((......)))))...((((((...(((((((..(((....)))..)))))))..))))))...(((((...((((((......((((((((((....(((...(((((((..(((.......))).))))))).))).....)))))).))))......))))))....))))).........(((.....)))..
>34979766 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGGCTCATGTGACTCATGTGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAGTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGGCAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAAAATCCAATAGCAGAAAGAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............(((((.(((((.((....)).))))).)))))...((((((.(.(((((((.((((.(....)))).))))))))).))))))...((.((.(.((((((.((...((((((((((..(.(((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))...).)))))).)))).))...)))))))...)).))...............((((...))))
>34979744 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCATGAAATCGTCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((((......)).).)).))))))))).))))))......((.(.((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((...(((((...))))))))))))))))....))))))).)))).))...)))))))...))...((..((...((....))))...))....
>34979743 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAGTCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((((......))..))).))))))))).))))))......((.(.((((((((.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).)..)))))))))...))...((..((...(....)))...))....
>34979745 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((....))).))))))))).))))))..(.(.((.((((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...))))))....)).))).)..............((((...))))
>34979747 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((....))).))))))))).))))))..(.(.((.((((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...))))))....)).))).)..............((((...))))
>34979763 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((....))).))))))))).))))))..(.(.((.((((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...))))))....)).))).)..............((((...))))
>34979764 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((....))).))))))))).))))))..(.(.((.((((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...))))))....)).))).)..............((((...))))
>34979767 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((....))).))))))))).))))))..(.(.((.((((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...))))))....)).))).)..............((((...))))
>34979746 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGACTCATGTGACTCATGTGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAGTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCGATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGAGTGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............(((((.(((((.((....)).))))).)))))...((((((.(.(((((((.((((.(....)))).))))))))).))))))...((.((.(.((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...)))))))...)).))...............((((...))))
>34979748 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCAAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAGTCCAATCGAAGCGGTGACAGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.((((((((.(.(((..(....)..)).).).).)))))))).))))))...((.((..(((((((((.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).)..)))))))).)..)).))...............((((...))))
>34979749 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCAAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAGTCCAATCGAAGCGGTGACAGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.((((((((.(.(((..(....)..)).).).).)))))))).))))))...((.((..(((((((((.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).)..)))))))).)..)).))...............((((...))))
>34979750 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCAAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAGTCCAATCGAAGCGGTGACAGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.((((((((.(.(((..(....)..)).).).).)))))))).))))))...((.((..(((((((((.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).)..)))))))).)..)).))...............((((...))))
>34979751 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGACTCATGTGACTCATGTGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAGTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGGCAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGAGTGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............(((((.(((((.((....)).))))).)))))...((((((.(.(((((((.((((.(....)))).))))))))).))))))...((.((.(.((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...)))))))...)).))...............((((...))))
>34979752 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGACTCATGTGACTCATGTGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAGTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGGCAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAGAATCCAATCAAAGCGGTGAGTGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............(((((.(((((.((....)).))))).)))))...((((((.(.(((((((.((((.(....)))).))))))))).))))))...((.((.(.((((((((.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).)))..)))))))...)).))...............((((...))))
>34979753 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGAGTGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((....))).))))))))).)))))).(..(.((.((((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...))))))....)).)))..)...........((((...))))
>34979754 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((....))).))))))))).))))))..(.(.((.((((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...))))))....)).))).)............((((...))))
>34979755 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((((......))..))).))))))))).))))))......((.(.((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((...(((((...))))))))))))))))....))))))).)))).))...)))))))...))...((..((...(....)))...))....
>34979756 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATAAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((((......))..))).))))))))).))))))......((.(.((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((...(((((...))))))))))))))))....))))))).)))).))...)))))))...))...((..((...(....)))...))....
>34979757 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATGAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((...).)).))))))))).))))))..(.(.((.((((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...))))))....)).))).)..............((((...))))
>34979759 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCATGAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((...).)).))))))))).))))))..(.(.((.((((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))....))))))).)))).))...))))))....)).))).)..............((((...))))
>34979760 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGACTCATGAGACTCATGTGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATACAATAGCAGAAACAAAGTCCAATCAAAGCGGTGACAAACAATAAACATCAAATCTTGA
.............(((((.(((((.((....)).))))).)))))...((((((.(.(((((((.((((...((....).)))).))))))))).))))))...((.((.(.((((((((.(..((((((((((..(.(((.(.(((((((..(((..(...)))).)))))))))))...).)))))).)))).))..))))))))...)).))...............((((...))))
>34979761 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCTCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((((......))..))).))))))))).))))))......((.(.((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(.(((((...(((((...)))))))))).)))))....))))))).)))).))...)))))))...))...((..((...((....))))...))....
>34979762 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGACAATGACAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((((......))..))).))))))))).))))))......((.(.((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((...(((((...))))))))))))))))....))))))).)))).))...)))))))...))...((..((...((....))))...))....
>34979758 see NCBI Nucleotide Porites lobata Method 2 (see details)
GGATTTTATCGAACGCACTCGTGAGTGCGGTATTGAGGTGTCACGGCGTGTTAGCAAGCAAGCATTAAATCGCCGTGTCCCTTGAAGGACAGCAGCATTGGACTCGCATTCTCTATTGAAACTTGAGTGCGAAGGCTAAAGATAATATTTTCCTTCGCCCAAACATGCAATAGCAGAAACAAAATCCAATCAAAGCGGTGACAGAGAATAAACATCAAATCTTGA
.............((((((....))))))...((((((.(.(((((((.((((((......))..))).))))))))).))))))......((.(.((((((.(.(..((((((((((...((((.(.(((((((...(((((...))))))))))))))))....))))))).)))).))...)))))))...))...((..((...(....)))...))....
Select All

Show entries per page   << Previous    Next >>


Used methods

Id Description*
1 Unafold - Direct
2 Homology modeled
3 Partial structure
*These structures have been modeled as accurately as possible, but represent only template based predictions and thus may be not as accurate as experimentally verified RNA structures

If you use the database please cite.